Παράδοση ποσού

Το σχολείο μας παραδίδει το ποσό των €340 που μαζεύτηκε  για τον «Ραδιομαραθώνιο 2019» από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.