Επίσκεψη στο Paper Works Philippides

Στο πλαίσιο του μαθήματος με θέμα «Το Βιβλίο», τα παιδιά της Προδημοτικής μας, επισκέπτονται το κατάστημα Paper Works Philippides. Αμέσως μετά την άφιξη μας, τα παιδιά ξεναγούνται στους χώρους του Βιβλιοπωλείου και στη συνέχεια σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του χώρου, συμμετέχουν σε σχετικές με το βιβλίο δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, τα παιδιά παρακολουθούν τη βιβλιοπαρουσίαση του…

Εxperiments with liquid nitrogen

On Tuesday 28th of January, the Members of the Senior Science club performed experiments with liquid nitrogen. These experiments included instant freezing of a banana which made it as hard as a hammer, instant freezing of a flower which made it really fragile, freezing marsh mallows and making ice cream.