Οδηγός για Θαρραλέα Παιδιά!

Το βιντεογραφημένο κουκλοθέατρο, έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους επήλθε η αλλαγή στην καθημερινότητά τους, ώστε να είναι ενήμερα χωρίς όμως να καταβάλλονται από πανικό. Το βίντεο στηρίχτηκε στον οδηγό για θαρραλέα παιδιά («Curious guide for courageous children»). Είναι σημαντικό να συζητάμε με τα παιδιά μας και…