Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής μας, στα πλαίσια ευαισθητοποίησης τους για την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου, συνδέθηκαν διαδικτυακά με το Νοσοκομειακό Σχολείο του Μακάριου Νοσοκομείου και το Νοσοκομειακό Σχολείου του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσής τους παρακολούθησαν δραματοποίηση παραμυθιού με θέμα την αγάπη και…

The GCS EYP Mini Session

On Saturday, 5th November our School successfully held its first Debate Mini Session where committees fr​om The English School, Falcon and Pascal Nicosia attended. This was a splendid opportunity for our students to​ be brought together with students from other school communities to see the power of deploying rational and reasoned arguments and practise utilising…