Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο The G C School of Careers, διοργανώνει τον 1ο Επαρχιακό Διαγωνισμό Ορθογραφίας. Ακολουθώντας το πρότυπο πολλών άλλων αναπτυγμένων χωρών, όπου ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί θεσμό για περισσότερα από εκατό χρόνια, πιστεύουμε ότι αναδεικνύεται ηχηρά το ζήτημα της ορθογραφίας της Ελληνικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.

Ο διαγωνισμός έχει σκοπό να βελτιώσουν οι μαθητές/τριες την ορθογραφία τους και το λεξιλόγιό τους, να μάθουν την ετυμολογία των λέξεων και να εντρυφήσουν βαθύτερα στη μητρική τους γλώσσα αποκαλύπτοντας κρυμμένες της πτυχές, με τρόπο έξυπνο και μέσα από την ευγενή άμιλλα.

Κανονισμοί Διαγωνισμού: Διαγωνισμός Ορθογραφίας 2022-2023 – Κανονισμοί Διαγωνισμού – The G C School

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Διαγωνισμός Ορθογραφίας θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις 17:30 μ.μ. και πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει ένας/μια μαθητής/τρια Ε΄ ή Στ΄ τάξης από κάθε δημόσιο ή εγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης, της επαρχίας Λευκωσίας. Συστήνεται όπως η επιλογή του μαθητή/τριας που θα εκπροσωπήσει το σχολείο γίνει μέσα από ενδοσχολικό διαγωνισμό.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών ανέρχεται στους 30 μαθητές, με βάση σειρά δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να  εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]. Ακολούθως θα τους σταλεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος και ο κωδικός ώστε ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας να ολοκληρώσει την εγγραφή στον διαγωνισμό. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 22α Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. Σημειώνεται ότι η εγγραφή στον διαγωνισμό θεωρείται έγκυρη με την αποδοχή των όρων προσωπικών δεδομένων: Διαγωνισμός Ορθογραφίας 2022-2023 – Όροι Προσωπικών Δεδομένων – The G C School

Δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες συμμετοχές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Σε όλους τους διαγωνιζόμενους θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Το βραβείο του πρώτου νικητή/τριας θα είναι μία κονσόλα Nintendo Switch.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τον καθηγητή Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Μπαμπινιώτη και τον Δρ. Αιμίλιο Σολωμού, Ιστορικό, Διευθυντή της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του G C School of Careers.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22464420 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].