• Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη δήλωση με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες.
  • Όλα τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το G C School μόνο για σκοπούς διοργάνωσης της διάλεξης.
  • Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε άτομο που επιθυμεί να παρευρεθεί στη διάλεξη.
  • Για να μπορείτε να παρευρεθείτε στη διάλεξη, θα πρέπει να παρουσιάσετε τη σχετική πρόσκληση, την οποία θα παραλάβετε από τη γραμματεία του Δημοτικού/Γυμνασίου, από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου μέχρι την Τρίτη 23 Ιανουαρίου.
  • Η είσοδος στη διάλεξη θα επιτραπεί μόνο με την επίδειξη πρόσκλησης.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ