Διοικητικό Συμβούλιο:

Αποτελείται από Διευθυντικά στελέχη του G C School of Careers.

Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου:

Απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου.

Δασκάλα με Διοικητικά Καθήκοντα:

Αναλαμβάνει επιπλέον Διοικητικά Καθήκοντα στο Δημοτικό.

Συντονιστές Μαθημάτων:

Για κάθε μάθημα που διδάσκεται στο σχολείο καθορίζεται συντονιστής, ο οποίος συνεργάζεται τόσο με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, όσο και με τον Διευθυντή του Σχολείου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Είναι υπεύθυνος πέρα από τον συντονισμό, τη διεκπεραίωση των διαφόρων εκδηλώσεων, επισκέψεων και εκδρομών που πραγματοποιούνται κατά τη σχολική χρονιά, για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και την επιμέλεια όλων των εκδόσεων του σχολείου.

Εκπαιδευτικοί:

Το διδακτικό προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο και επιλεγμένο με αυστηρότατα κριτήρια. Οι δάσκαλοι αξιολογούνται από τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχολική Σύμβουλος:

Ειδικευμένο άτομο που συμβουλεύει και κατευθύνει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε ακαδημαϊκά θέματα και βοηθά στην πρόληψη ή χειρισμό προσωπικών προβλημάτων.

Βοηθητικό Προσωπικό:

Αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό που διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία των μαθητών όταν αυτοί βρίσκονται στο Σχολείο.