Εισδοχή: Α’ Τάξη Δημοτικού 2024-2025

Η εξασφάλιση θέσης στην Α’ τάξη του Δημοτικού γίνεται μετά από προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών. Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν παιγνιώδη μορφή και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθούν οι γνώσεις και δεξιότητες του παιδιού που αναμένεται να έχει αναπτύξει με βάση την ηλικία του.

Η περίοδος εγγραφών για προσωπικές συνεντεύξεις, αρχίζει τον Δεκέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο (4 Δεκεμβρίου – 12 Ιανουαρίου).

Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με το Σχολείο, για τυχόν διαθεσιμότητα. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στον σύνδεσμο Εγγραφή και να πληρώσουν το ποσό των €80 ως δικαίωμα εγγραφής (επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την εγγραφή).

Για πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη γραμματεία του σχολείου:

  • Δευτέρα & Πέμπτη 7:30π.μ. – 3:30μ.μ.
  • Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 7:30π.μ. – 5:30μ.μ.
  • Περίοδος Πάσχα (29/04, 30/04, 8/05, 09/05, 10/05) 7:30π.μ. – 2:30μ.μ.

 

Εισδοχή: Γ’ – Στ’ Τάξη Δημοτικού 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στις τάξεις Γ’ – Στ’ Δημοτικού (δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για εισδοχή στη Β’ τάξη) για τη σχολική χρονιά 2024-2025, διεξήχθησαν το Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, στο G C School of Careers – Ελληνικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο.

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με το Σχολείο, για τυχόν διαθεσιμότητα.

Για εισδοχή στις τάξεις Γ’ – Στ’ Δημοτικού, οι μαθητές πρέπει να παρακαθίσουν σε κατατακτήριες εξετάσεις που βασίζονται σε προκαθορισμένη ύλη. Τα παιδιά εξετάζονται στα μαθήματα των Μαθηματικών και Ελληνικών. Για εισδοχή στη Γ’ τάξη, διενεργείται επίσης, ατομική, προφορική, ανιχνευτική αξιολόγηση από τη σχολική σύμβουλο.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Εγγραφής που βρίσκεται πιο κάτω και να πληρώσουν το ποσό των €80 ως δικαίωμα εγγραφής (επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την εγγραφή).

Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων εξετάσεων ανακοινώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Οι μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο, καλούνται επίσης να παρακαθίσουν σε διαγνωστική εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών, η οποία όμως δεν αποτελεί κριτήριο εξασφάλισης θέσης. Σκοπός της εξέτασης είναι να διαπιστωθεί το επίπεδο των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα.

 

Εξεταστέα Ύλη & Δείγματα εξετάσεων (ενημερώθηκε 6/11/2023)

Β’ Τάξη
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2

 

Γ’ Τάξη 
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2

 

Δ’ Τάξη 
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 3

 

Ε’ Τάξη 
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 4

 

Στ’ Τάξη
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 4