Εισδοχή: Α’ Τάξη Δημοτικού 2024-2025

Η εξασφάλιση θέσης στην Α’ τάξη του Δημοτικού γίνεται μετά από προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών. Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν παιγνιώδη μορφή και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθούν οι γνώσεις και δεξιότητες του παιδιού που αναμένεται να έχει αναπτύξει με βάση την ηλικία του.

Η περίοδος εγγραφών για προσωπικές συνεντεύξεις, θα αρχίσει τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, 2024. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στον σύνδεσμο Εγγραφή και να πληρώσουν το ποσό των €80 ως δικαίωμα εγγραφής (επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την εγγραφή).

Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου, 2024 και θα διεξαχθούν στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου. H μέρα και η ώρα της συνέντευξης, θα σας ανακοινωθεί τηλεφωνικώς. Μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα σας σταλεί email, με έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να έχετε μαζί σας την ημέρα εκείνη.

Τα αποτελέσματα για τις προσωπικές συνεντεύξεις θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου, 2024, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε κατά την αίτησή σας. 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων, για φοίτηση στο Σχολείο την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, θα αρχίσουν την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου, 2024.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη γραμματεία του σχολείου:

  • Δευτέρα & Πέμπτη 7:30π.μ. – 3:30μ.μ.
  • Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 7:30π.μ. – 5:30μ.μ.
  • Περίοδος Χριστουγέννων (28/12, 29/12, 04/01, 05/01) 7:30π.μ. – 3:00μ.μ.

 

Εισδοχή: Β’ – Στ’ Τάξη Δημοτικού 2024-2025

Το Σχολείο θα προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων στις τάξεις Β’-Στ’ Δημοτικού. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα παρακαθίσουν σε κατατακτήριες εξετάσεις που βασίζονται σε προκαθορισμένη ύλη. Τα παιδιά θα εξεταστούν στα μαθήματα των Ελληνικών και Μαθηματικών και θα παρακαθίσουν σε διαγνωστική εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών, η οποία όμως δε θα αποτελεί κριτήριο για εξασφάλιση θέσης. Για εισδοχή στη Β’ και Γ’ τάξη, θα γίνει επίσης, ατομική, προφορική, ανιχνευτική αξιολόγηση από τη σχολική σύμβουλο. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο, 18 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο.

 

Εξεταστέα Ύλη & Δείγματα εξετάσεων (ενημερώθηκε 6/11/2023)

Β’ Τάξη
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2

 

Γ’ Τάξη 
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2

 

Δ’ Τάξη 
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 3

 

Ε’ Τάξη 
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 4

 

Στ’ Τάξη
Ύλη ελληνικών
‘Υλη μαθηματικών
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Ελληνικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 1
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 2
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 3
Δείγμα εξεταστικού δοκιμίου Μαθηματικά 4