Η διαδικασία δηλώσεων των ομίλων έχει ολοκληρωθεί. Οι όμιλοι για κάθε μαθητή, θα ανακοινωθούν γραπτώς το συντομότερο. Έναρξη Ομίλων 27 Σεπτεμβρίου.