Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τη δήλωση με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες.

Για περισσότερα από ένα παιδιά, θα πρέπει να συμπληρωθεί διαφορετική δήλωση.

Για την καλύτερη διεξαγωγή των ομίλων, έχει καθοριστεί μέγιστος αριθμός συμμετοχής μαθητών και δίνεται προτεραιότητα στους μαθητές της μεγαλύτερης τάξης κάθε κύκλου ( Γ΄ και Στ’ τάξη).  Επίσης, θα μπορείτε να δηλώσετε με σειρά προτεραιότητας, δύο ομίλους ανά ημέρα, ώστε στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η πρώτη επιλογή, να γίνεται προσπάθεια ικανοποίησης της δεύτερης.

Σημειώνεται ότι, μετά την επιλογή των ομίλων δε θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη.

Η παρουσία στον όμιλο είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση απουσίας, θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα η γραμματεία. Πέραν των 3 απουσιών, ο μαθητής διαγράφεται από τον όμιλο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΙΛΩΝ
Επιλέξετε πρώτα την τάξη του μαθητή.

Επιλογές Α' Τάξη

Επιλογές Β' Τάξη

Επιλογές Γ' Τάξη

Επιλογές Δ' Τάξη

Επιλογές Ε' Τάξη

Επιλογές Στ' Τάξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ