Στόχος της Διεύθυνσης είναι όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά του Δημοτικού μας, να εξασφαλίσουν θέση στο G C School of Careers – Secondary School.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας από την 1η τάξη του δημοτικού, θα εξασφαλίζουν θέση στο γυμνάσιο, με κριτήριο την επίδοσή τους στα τρία βασικά μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά), στην 5η τάξη και τα δύο πρώτα τρίμηνα της 6ης τάξης. Ικανοποιητική επίδοση, θεωρείται όταν η βαθμολογία του καθενός από τα τρία βασικά μαθήματα, είναι τουλάχιστον Β.

Οι μαθητές που δεν ικανοποιούν τα πιο πάνω κριτήρια και οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας από τη 2α τάξη και μετά, θα εξασφαλίζουν θέση, από τις τελικές εξετάσεις της 5ης τάξης. Σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στις τελικές εξετάσεις της 5ης τάξης, θα δίνεται η ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέση στο γυμνάσιο, με κριτήριο την επίδοσή τους στα τρία βασικά μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά), στo πρώτο τρίμηνο της 6ης τάξης. Μαθητές που δε θα ικανοποιούν αυτό το κριτήριο, θα μπορούν να παρακαθίσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του G C School of Careers.

Μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας μόνο για 6η τάξη, κριτήριο εισδοχής αποτελούν οι κατατακτήριες εξετάσεις στο σχολείο και η επίδοσή τους στα τρία βασικά μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά), στo πρώτο τρίμηνο της 6ης τάξης.