Βιβλία

Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται κάθε σχολικό έτος καθορίζονται και χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα βιβλία για τα εξειδικευμένα μαθήματα όπως τα αγγλικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές διατίθενται από το σχολείο.

 

Στολή

Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες προσέρχονται με τη στολή του σχολείου από την πρώτη μέρα του σχολικού έτους μέχρι και την τελευταία, συμπεριλαμβανόμενων των σχολικών εορτασμών και των επισκέψεων. Ειδικό φυλλάδιο για τη στολή δίνεται στους μαθητές κατά την εγγραφή τους.

 

Διατροφή

Η σχολική καντίνα εξυπηρετεί καθημερινά τα παιδιά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Μετά από συνεννόηση με τους γονείς τους, όσα παιδιά επιθυμούν, μπορούν να πάρουν το γεύμα τους στο σχολείο μετά το τέλος των μαθημάτων.

 

Δίδακτρα

Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους, εκδίδεται κατάλογος διδάκτρων για την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων. Μειωμένα δίδακτρα δικαιούνται οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά στο σχολείο.

Δίδακτρα 2024-2025

 

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Δευτέρα και Πέμπτη: 07:00 – 16:00
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή: 07:00 – 18:00

Περίοδος Χριστουγέννων και Πάσχα: 7:00 – 16:00
Ιούλιος & Αύγουστος: 7:00 – 15:30
1 – 19 Αυγούστου κλειστή