Το σχολείο είναι ανοικτό καθημερινά από τις 7:00 μέχρι τις 15:00. Παιδιά που εισέρχονται στο σχολείο εκτός του ωραρίου των μαθημάτων, δηλαδή από τις 7:00 και παραμένουν μέχρι τις 15:00 επιβλέπονται και απασχολούνται από δασκάλους.