Το Ίδρυμα «Στέλιος Χατζηπετρής» έχει συσταθεί στη μνήμη του αείμνηστου ιδρυτή και πρώτου διευθυντή της ιδιωτικής σχολής G C School of Careers, ενός από τους πρωτοπόρους οραματιστές της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, που προώθησε τις αρχές της ποιότητας και της σύγχρονης έννοιας της πειθαρχίας στην εκπαίδευση.

Το Ίδρυμα, που διοικείται από συμβούλιο επιτρόπων, είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφοσιωμένος στον στόχο της προώθησης της ποιότητας στην εκπαίδευση στην Κύπρο μέσω της παροχής στήριξης σε μαθητές υπό τη μορφή υποτροφιών και στους εκπαιδευτικούς μέσω της παροχής προγραμμάτων συνεχούς μάθησης.

Αποστολή του Ιδρύματος είναι η διοργάνωση διαλέξεων σε θέματα που ενδιαφέρουν μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την εκπαιδευτική πολιτική, τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την αντιμετώπιση προβλημάτων στη μάθηση.

Άλλοι στόχοι του Ιδρύματος είναι να διατηρηθεί η μνήμη του αείμνηστου Στέλιου Χατζηπετρή, η προώθηση και καλλιέργεια του πνεύματος των γραμμάτων, του πολιτισμού και της κουλτούρας του ελληνισμού της Κύπρου, η συλλογή, διατήρηση και συντήρηση βιβλίων, έντυπου υλικού, ταινιών, έργων τέχνης και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με τα ανωτέρω και η διαπαιδαγώγηση της νεολαίας στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της προόδου, της ειρήνης, της αλληλοκατανόησης και άλλων κοινωφελών σκοπών.