🚀Τι είναι το IELTS
Το International English Language Testing System (IELTS) είναι μία από τις σημαντικότερες εξετάσεις αξιολόγησης του επιπέδου χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Ενδιαφέρει κυρίως ανθρώπους που θα σπουδάσουν ή θα εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη εξέταση διοργανώνεται από κοινού από το British Council, το IELTS Australia και το Cambridge English Language Assessment. 

 

🌎 Παγκόσμια Αναγνώριση: 
Το IELTS είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο, καθώς το εμπιστεύονται πάνω από 11.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 140 χώρες. Το IELTS είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή στα πλείστα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ στις Η.Π.Α είναι αποδεκτό από τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα.  

 

🎓 Ποιοι Πρέπει να Παρακαθίσουν Αυτήν την Εξέταση; 
Αποτελεί ιδανική εξέταση για σπουδαστές με γερές βάσεις Αγγλικών, οι οποίοι θέλουν να πιστοποιήσουν επίσημα τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα. Μέσα από τα μαθήματα, θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη δομή της εξέτασης, να πάρουν συμβουλές από έμπειρους καθηγητές και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 

 

📅 Προετοιμασία για τις Εξετάσεις : 
Με εγγραφή στο τρίμηνο crash course  οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις: προφορικός και γραπτός λόγος, ακουστική κατανόηση και κατανόηση κειμένων (speaking, writing, listening, reading). Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα τα απογεύματα, από 2 ώρες το καθένα. 

 

💰 Δίδακτρα: 
450 ευρώ για όλα τα μαθήματα σε τρεις δόσεις:

1η δόση: 150 ευρώ (εγγραφή)
2η δόση: 150 ευρώ
3η δόση: 150 ευρώ

 

📞 Επικοινωνία: 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου στο τηλέφωνο 22464400.  

 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας σε αυτή.

Τα βαθμολογικά επίπεδα του CEFR κυμαίνονται από το A1 (αρχάριοι) έως το C2 (προχωρημένοι), ενώ οι βαθμολογίες του IELTS κυμαίνονται από 0 έως 9. 

Οι βαθμολογίες του IELTS μπορούν να συσχετιστούν με τα επίπεδα του CEFR για να προσδιοριστεί η γλωσσική ικανότητα ενός υποψηφίου.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας που δείχνει πώς μπορούν να συγκριθούν οι βαθμολογίες του IELTS με τα επίπεδα του CEFR: 

 

 

IELTS Band Score 9: C2  

IELTS Band Score 8: C1  

IELTS Band Score 7: C1  

IELTS Band Score 6: B2  

IELTS Band Score 5: B1  

IELTS Band Score 4: B1 

IELTS Band Score 3: A2  

IELTS Band Score 2: A2 

IELTS Band Score 1: A1  

IELTS Band Score 0: A1 

 

Αυτή η αντιστοιχία βοηθάει τους εκπαιδευτές και τους υποψηφίους να κατανοήσουν καλύτερα το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας που αντιπροσωπεύει κάθε βαθμολογία στο IELTS.