• Κατά την εγγραφή πληρώνεται το δικαίωμα εγγραφής €20. Το δικαίωμα εγγραφής πληρώνεται μία φορά για κάθε μαθητή ανεξάρτητα με πόσα μαθήματα επιλέγει. Η προκαταβολή πρέπει να πληρωθεί με την εγγραφή του μαθητή.

• Όλοι οι νέοι μαθητές πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου ταυτότητας.

• Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

 

Έκπτωση €100 τον χρόνο:

• Για κάθε επιπρόσθετο μάθημα μέλους της ίδιας οικογένειας.

• Για μαθητές που φοιτούν ή έχουν αδέρφια στο G C School.

 

Άλλες εκπτώσεις:

• Για μαθητές του GCS Elementary, του GCS Secondary και του G C Institute που παρακολουθούν το προγραμμα του GCS Football Academy όλους τους μήνες της χρονιάς ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι δωρεάν.

• 8% πάνω στο καθαρό πληρωτέο ποσό για πλήρη διακανονισμό διδάκτρων κατά την εγγραφή ή μέχρι τις 31 Ιουλίου.