• Το δικαίωμα εγγραφής (€20) πληρώνεται μία φορά για κάθε μαθητή ανεξάρτητα με πόσα μαθήματα επιλέγει. Η προκαταβολή πρέπει να πληρωθεί με την εγγραφή του μαθητή.
• Όλοι οι νέοι μαθητές πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου ταυτότητας.
• Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Έκπτωση €100 τον χρόνο:
• Για κάθε επιπρόσθετο μάθημα μέλους της ίδιας οικογένειας.
• Για μαθητές που φοιτούν ή έχουν αδέρφια στο G C School.

Έκπτωση για πλήρη εξόφληση:
• 8% πάνω στο καθαρό πληρωτέο ποσό για πλήρη διακανονισμό διδάκτρων μέχρι τις 31 Ιουλίου.