Η εγγραφή στα μαθήματα του G C institute (Αγγλικά, Εισαγωγικές Εξετάσεις GCS, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ρομποτική, Τέχνη) γίνεται ηλεκτρονικά.

Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία της εγγραφής βεβαιωθείτε ότι έχετε σε ηλεκτρονική μορφή (jpg ή pdf) το πιστοποιητικό γεννήσεως ή την ταυτότητα του μαθητή.

Με την εγγραφή θα πληρώσετε €20 το δικαίωμα εγγραφής του μαθητή και την προκαταβολή των μαθημάτων που θα επιλέξει.

Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε εγγραφή.