Έναρξη μαθημάτων: 2 Σεπτεμβρίου 2024
Λήξη μαθημάτων: 31 Μαΐου 2025 για την Ε’ Δημοτικού και τον Μάρτιο 2025 για τη Στ’ Δημοτικού.
Τοποθεσία: Στρόβολος

 

Ε’ Δημοτικού
Ενισχυτικά μαθήματα στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. Οι μαθητές εμπεδώνουν τη σχολική ύλη και βελτιώνουν την επίδοσή τους.

ΣΤ’ Δημοτικού
Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις του G C School of Careers. Το Ινστιτούτο εξασφαλίζει σημαντικά ποσοστά επιτυχίας για εισδοχή στο σχολείο μας.