Ποια είναι η σωστή ηλικία για να αρχίσει το παιδί μου αγγλικά;

Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο! Τα παιδιά που αρχίζουν μαθήματα αγγλικών μέχρι τα 6 τους χρόνια, έχουν το πλεονέκτημα να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους και να καλλιεργήσουν τον προφορικό λόγο, προτού διδαχθούν γραφή και ανάγνωση. Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι να εκτεθούν στα αγγλικά και να αγαπήσουν το μάθημα μιμούμενοι τους μηχανισμούς με τους οποίους μαθαίνει κανείς τη μητρική του γλώσσα.

Στο G C School Institute πιστεύουμε πως τα μικρά παιδιά πρέπει να εντάσσονται σε τάξεις που ανταποκρίνονται όχι μόνο στο γνωστικό αλλά και στο αναπτυξιακό τους επίπεδο. Αντί για ένα κοινό τμήμα με «αρχάριους», έχουμε σχεδιάσει τρία διαφορετικά προγράμματα για την πρώτη επαφή των παιδιών με τα αγγλικά: