Έναρξη μαθημάτων: 4 Σεπτεμβρίου 2023 (Game Development & A-level 11 Σεπτεμβρίου 2023)
Λήξη μαθημάτων: ICT kids 1 & 2: 31 Μαΐου 2024
ECDL 1 & 2: 28 Ιουνίου 2024
Game Development, IGCSE & A-level: Μάιο 2024.
Τοποθεσία: Στρόβολος

 

Τα παιδιά παρακάθονται τις εξετάσεις ECDL, IGCSE και A-level στο οικείο περιβάλλον του σχολείου, καθώς το G C Institute είναι εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.

 

ICT kids 1 & 2 (Δ’ ή Ε’ και Στ’ Τάξη Δημοτικού)

Τα παιδιά αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να χειρίζονται σωστά τα πιο δημοφιλή προγράμματα υπολογιστών (Windows, Word, Excel, Paint & PowerPoint, Internet, Email, Photos (Video Clips projects/δημιουργία αρχείων βίντεο), Media Player και αποκτούν τις κατάλληλες βάσεις για τα επόμενα χρόνια.

 

ECDL 1 & 2 ( Α’ – Γ’ Τάξη Γυμνασίου) – Εφτά εξετάσεις σε δύο χρόνια

Το πρόγραμμα ECDL διαρκεί 2 χρόνια και αποτελείται από τις ενότητες: Word, Excel, PowerPoint, Access, Project Planning, Internet & Email και Computer Essentials (Θεωρία Υπολογιστών και Windows) . Το δίπλωμα του ECDL αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο από πανεπιστήμια και εταιρίες.

 

Game Development with Unity  – Level Α’ – Γ’ Τάξη Γυμνασίου)

Unity είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο για τη δημιουργία εφαρμογών δυο ή τριών  διαστάσεων, όπως παιχνίδια και προσομοιώσεις. Οι μαθητές, σε αυτό το επίπεδο, θα μάθουν να προγραμματίζουν με Visual Scripting ή/και C# και θα μάθουν τα βασικά εργαλεία της πλατφόρμας .

 

IGCSE

Προετοιμασία για απόκτηση του IGCSE in Computer Science του Cambridge Examination Board.

 

Computer Science A-level 1 & 2

Προετοιμασία για απόκτηση του GCE A-level in Computer Science του Cambridge. Τον πρώτο χρόνο καλύπτονται οι δύο ενότητες του Advanced Subsidiary – AS (μισό A-level) και τον δεύτερο χρόνο οι άλλες δύο ενότητες του A2 (το υπόλοιπο μισό A-level).