Η πρώτη δόση συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα εγγραφής και το κόστος της στολής.