• Για μαθητές  του GCS Elementary, του GCS Secondary και του G C Institute που παρακολουθούν το πρόγραμμα του GCS Football Academy όλους τους μήνες της χρονιάς, ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι δωρεάν.
  • 8% πάνω στο καθαρό πληρωτέο ποσό για πλήρη διακανονισμό διδάκτρων μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.
  • Το κόστος της στολής και το δικαίωμα εγγραφής συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα.