Έναρξη προπονήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2021

Δίδακτρα: 2006-2012 €70 / μήνα και 2013-2017 €60 / μήνα

Με την εγγραφή πληρώνονται η δόση του πρώτου μήνα και €30 (δικαίωμα εγγραφής και κόστος στολής).