Έναρξη μαθημάτων: 4 Σεπτεμβρίου 2023
Λήξη μαθημάτων:
Robotics 1 και 4: 31 Μαΐου 2024
Robotics 2, 3, 5, 6, 7, 8 και 9: 28 Ιουνίου 2024.
Τοποθεσία: Στρόβολος

 

Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.

Μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τάξη: 8

 

Robotics 1 (Α’ Τάξη Δημοτικού)

Πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό μέσω των ρομπότ BlueBots για εκμάθηση προσανατολισμού και κατεύθυνσης μέσω εντολών και κατασκευή απλών μοντέλων προγραμματισμένων μέσω Lego WeDo. Μερικά παραδείγματα κατασκευών με Lego WeDo ειναι Hungry Alligator, Smart Spinner, Dancing Birds, Airplane Rescue, Roaring Lion, Sailboat Storm. Οι πιο πάνω κατασκευές θα βοηθήσουν στην κατανόηση της έννοιας, της λειτουργίας και του προγραμματισμού του κινητήρα και των αισθητήρων κίνησης & κλίσης, όπως και της χρήσης της επανάληψης (Loop).

 

Robotics 2 & 3 (Β’ & Γ’ Τάξη Δημοτικού) 

Κατασκευή και προγραμματισμός πιο πολύπλοκων μοντέλων χρησιμοποιώντας Lego WeDo & Lego WeDo 2.0. Παραδείγματα κατασκευών με Lego WeDo είναι τα Cheerful Fans, Goal Keeper, Goal Kicker, Drumming Monkey (μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί για να δημιουργηθεί περιβάλλον ποδοσφαιρικού αγώνα), Flying Bird, Giant Escape, Crane, House & Car, Ferris Wheel. Παραδείγματα κατασκευών με Lego WeDo 2.0 είναι Milo, Milo Collaboration (δύο ομάδες δουλεύουν μαζί ενώνοντας τις κατασκευές τους), Pulling, Speed, Robust Structures, Frog, Plants & pollination, Prevent Flooding, Drop Rescue, Recycle.

 

Robotics 4 (Δ’ Τάξη Δημοτικού)

Εισαγωγή στα Lego Education MINDSTORMS EV3 για δημιουργία και προγραμματισμό αυτόνομων ρομπότ.

 

Robotics 5 & 6 (Ε’ & Στ’ Τάξη Δημοτικού)

Δημιουργία ρομπότ και προγραμματισμός μέσω Lego Education MINDSTORMS EV3 για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ρομπότ συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες με σκοπό να βρουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα.

 

Robotics 7 (ΑΤάξη Γυμνασίου)

Δημιουργία ρομπότ και προγραμματισμός μέσω Lego Education MINDSTORMS EV3. Χρήση και προγραμματισμός πιο πολύπλοκων μοντέλων και κατασκευών.

Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αrduino και χρήση της για δημιουργία κατασκευών-robots.

 

Robotics 8 & 9 (B’ & Γ’ Τάξη Γυμνασίου)

Δημιουργία ρομπότ και προγραμματισμός μέσω:

  • Lego Education MINDSTORMS EV3
  • Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino
  • FTC Robots programmed with Android programming systems