Έναρξη μαθημάτων: 7 Σεπτεμβρίου 2022
Λήξη μαθημάτων: 31 Μαΐου 2023
Τοποθεσία: Στρόβολος

Art 1
Με ειδικά προσαρμοσμένη διδασκαλία για μικρές ηλικίες και χρήση κατάλληλων οπτικών ερεθισμάτων, τα παιδιά πειραματίζονται με νέα υλικά, τεχνικές και εικαστικές μεθοδολογίες. Παράλληλα, καλλιεργούν τόσο τη δημιουργικότητά τους όσο και τις δεξιότητές τους.

Art 2
Μέσα από την εικαστική τους εμπειρία, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε ποικίλες θεματικές ενότητες, υλικά, μέσα και τεχνικές. Έμφαση δίνεται στη βιωματική προσέγγιση και τη συμμετοχή των παιδιών σε διαδικασίες διερεύνησης και ανάπτυξης ιδεών.