Παρακολουθήστε το πιο κάτω βίντεο με τα παιδιά σας και φτιάξτε την προτεινόμενη δημιουργική εργασία!