Η περίοδος εγγραφών για προσωπικές συνεντεύξεις, θα αρχίσει τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου, 2023.