Το πιο κάτω ερωτηματολόγιο αποτελείται από 7 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες μπορείτε να σημειώσετε (click) την επιλογή που θεωρείτε ότι περιγράφει καλύτερα την άποψή σας.

Στο πεδίο «Σχόλια» υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης παρατηρήσεων σχετικών με τη συγκεκριμένη ερώτηση.

Στο πεδίο «Γενικά Σχόλια» υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης παρατηρήσεων ή εισηγήσεων που αφορούν στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα στο σύνολό του.