Βήμα 1 από 6

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η φόρμα αυτή συμπληρώνεται για την εγγραφή παιδιών ηλικίας 6-12 χρόνων (έτος γέννησης 2011-2017) στο Fun Week που διοργανώνει το G C School of Careers.

Παρακαλούμε όπως όλα τα στοιχεία να συμπληρωθούν στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ με μικρά γράμματα.

Τα δίδακτρα είναι προπληρωτέα (για όλη την περίοδο φοίτησης) και η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής.

Πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


Επιλέξετε την ώρα άφιξης και αναχώρησης του παιδιού από το G C School

ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα πιο κάτω στοιχεία χρησιμοποιούνται για επικοινωνία του σχολείου με τους κηδεμόνες του παιδιού.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα ονόματα των ατόμων που δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά.

Το κύριο άτομο επικοινωνίας πρέπει να έχει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).
Κύριο Άτομο Επικοινωνίας
Δεύτερο Άτομο Επικοινωνίας
Τρίτο Άτομο Επικοινωνίας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To GCS Summer Club τηρώντας τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνει πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του παρόντος εγγράφου δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του πελάτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Νοείται πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται θα τύχουν επεξεργασίας από το GCS Summer Club μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί δηλαδή την εξέταση της αίτησης για φοίτηση και την επικοινωνία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων και του σχολείου.

Διατηρείτε ως γονέας/κηδεμόνας τα δικαιώματα που παρέχει η Νομοθεσία και αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κ.ά. του ανηλίκου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://www.gcsc.ac.cy/privacy-notice/. ή να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του σχολείου στο email: [email protected].

Σε περίπτωση που δε γίνει εγγραφή στο GCS Summer Club, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστραφούν. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστραφούν μετά την ολοκλήρωση του GCS Summer Club.

Η παρούσα δήλωση υπογράφεται από τους έχοντες τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί σε ένα πρόσωπο, παρακαλώ όπως προσκομίσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο, σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας κατάστασης.

Αιτητής

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ

Σύμφωνα με τις επιλογές σας θα πρέπει να πληρώσετε το πιο κάτω ποσό:

Με την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής σας, θα μεταφερθείτε στη ecommpay gateway για να προβείτε στην πληρωμή του οφειλόμενου ποσού εγγραφής. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τη γραμματεία για να σας δοθούν οδηγίες.

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής.

Επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Σχολείου μας στο τηλέφωνο, 22464400 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 17:00).