Βιβλία

Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται κάθε σχολικό έτος διατίθενται από το σχολείο.

 

Στολή

Όλα τα παιδιά προσέρχονται με τη στολή του σχολείου από την πρώτη μέρα του σχολικού έτους μέχρι και την τελευταία, συμπεριλαμβανόμενων των σχολικών εορτασμών και των επισκέψεων. Ειδικό φυλλάδιο για τη στολή δίνεται κατά την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο.

 

Διατροφή

Στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας συμπεριλαμβάνεται ευρύχωρη τραπεζαρία, στην οποία τα παιδιά παίρνουν καθημερινά το πρόγευμα, το φρούτο και το μεσημεριανό τους.

Το πρόγευμα και το φρούτο προσφέρονται από το σχολείο χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ – μετά από συνεννόηση με τους γονείς τους – όσα παιδιά επιθυμούν, μπορούν να πάρουν το μεσημεριανό τους στο σχολείο μετά το τέλος των μαθημάτων, στις 13:00 για το νηπιαγωγείο και στις 13:40 για την προδημοτική.

 

Δίδακτρα

Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους, εκδίδεται κατάλογος διδάκτρων για την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων. Μειωμένα δίδακτρα δικαιούνται οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά στο σχολείο.

Δίδακτρα 2024-2025

 

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Δευτέρα και Πέμπτη: 07:00 – 16:00
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή: 07:00 – 18:00

Περίοδος Χριστουγέννων και Πάσχα: 7:00 – 16:00
Ιούλιος & Αύγουστος: 7:00 – 15:30
1 – 19 Αυγούστου κλειστή