Εισδοχή: Νηπιαγωγείο και Προδημοτική 2024-2025

Η Διεύθυνση του Σχολείου ανακοινώνει τη διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων για περιορισμένο αριθμό θέσεων για εισδοχή:

  • στο Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 4 χρονών
  • στην Προδημοτική

Η εξασφάλιση θέσης στο Νηπιαγωγείο και στην Προδημοτική τάξη, γίνεται μετά από προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών. Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν παιγνιώδη μορφή και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθούν οι γνώσεις και δεξιότητες του παιδιού που αναμένεται να έχει αναπτύξει με βάση την ηλικία του.

Η περίοδος εγγραφών για προσωπικές συνεντεύξεις, αρχίζει τον Δεκέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο (4 Δεκεμβρίου – 12 Ιανουαρίου).

Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με το Σχολείο, για τυχόν διαθεσιμότητα. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στον σύνδεσμο Εγγραφή και να πληρώσουν το ποσό των €80 ως δικαίωμα εγγραφής (επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την εγγραφή).

Για πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη γραμματεία του σχολείου:

  • Δευτέρα & Πέμπτη 7:30π.μ. – 3:30μ.μ.
  • Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 7:30π.μ. – 5:30μ.μ.
  • Περίοδος Πάσχα (29/04, 30/04, 8/05, 09/05, 10/05) 7:30π.μ. – 2:30μ.μ.