Η βασική φιλοσοφία και οι στόχοι του Νηπιαγωγείου μας είναι η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, γνώσεις και εμπειρίες. Τα παιδιά γεύονται την επιτυχία και τη χαρά της μάθησης, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής, αγάπης και συνεργασίας. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς (γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και κινητικό τομέα), με γνώμονα τον ρυθμό ανάπτυξης και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Σε αυτή μας την προσπάθεια επιδιώκουμε ώστε ο γονέας να είναι στενός συνεργάτης και σύμμαχός μας ούτως ώστε να συμβάλλουμε μαζί στην ανάπτυξη των παιδιών τους, των δικών μας παιδιών.

Το G C School of Careers – Νηπιαγωγείο είναι ένα σύγχρονο Σχολείο, το πρόγραμμα του οποίου περιλαμβάνει όσα προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά έχει εμπλουτιστεί με περισσότερες ώρες διδασκαλίας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σύγχρονα θέματα παιδείας. Το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα των αγγλικών, αφού η αγγλική γλώσσα διδάσκεται σε όλα τα επίπεδα. Οι νηπιαγωγοί μας αξιοποιούν τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και τεχνολογικά μέσα.