Το Σχολείο μας αποτελείται από δύο επίπεδα:

  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 4-5 ετών
  • και την Προδημοτική τάξη