Η Σχολική Σύμβουλος παρέχει συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, θα προσφέρει ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και σε όσους γονείς το επιθυμούν, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιείται παρακολούθηση του συνόλου μιας τάξης, για καθαρά συμβουλευτική στήριξη/καθοδήγηση προς την/τον εκπαιδευτικό της τάξης.
Επιπρόσθετα, θα προσφέρονται βιωματικά, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα στοχεύουν στην προληπτική ενημέρωση και παρέμβαση συγκεκριμένων αναγκών, καθώς επίσης και ενημερωτικές διαλέξεις προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.